ຂ່າວລາຍວັນ

tshuab qeej xa tuag puas yog ne.. cas ua tau zoo li txaus txaus ntshai kawg

tshuab qeej xa tuag puas yog ne.. cas ua tau zoo li txaus txaus ntshai kawg ….Theem xaus kiag no yog qeb uas peb mus tsis txog ua tsis tau lawm

.

.

..

saib qhov video nov

.

.

txawm li cas los ib leeg nyob ib rooj teb tej zaum nyias muaj nyias ib txoj kev cai nyias coj nyias ib yam… yog li tsuas thov kom nej ntsib kev noj qab nyob zoo xwb.. ho tus mus lawm los thov kom tsuas muaj mus zoo

.

.

.

.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page