ຂ່າວລາຍວັນ

Niam tais pog luas muab ris nkauj ntxawm rau win tuav

Qhov ua peb hmoob tsis vam meej ces yog coj tus cwj pwm li no

Xav tias vam meej lawm no tiam ss g paub dab tsi kiag li txawm yg lub ris koj twb g tau hnav los g tsim nyog koj ua li no os los yg nej teb chaw yeej qhia tias qhov no yg qhov respect ib tus neeg es kom ua li ntawv los ????

Nyob rau lub teb chaws vam meej lawm tiam sis cov neeg tsawm ruam heev nej txhob txwm tso cov poj vwm no los rhuav lwm tus lub meej mom xwb.

Nej cov hmoob meskas na pom yee to luag tuaj deb npaum no es saib g tau luag li g tsim nyog ua li nawb luag yeej paub tia lub ntawm kj kj yeej muaj ma g ta yuav coj lo ua li kj os

.

Muab lub ສະລິບ lo ua li no e txhai tau li ca na niam tai aw saib tsi tau neeg e txhob txwm ua lawm xwb os

video

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page