ຂ່າວລາຍວັນ

ຮັບຊາວສວນ ເປັນຜົວເມຍ ກໍ່ໄດ້ ໄປເຮັດຢູ່ສວນ

ຮັບກຳມະກອນ(ຜູ້ຊ າ ຍ​ ຫຼື ເປັນຜົ ວເ ມ ຍ)ສວນໝາກໝັງກ່ອນ,​ໜ້າວຽກປູກໝາກ ເກັບໝາ ຫລົບຫຍ້າ ໃສ່ຝຸ່ນ…

ຮັບສະໝັກກຳມະກອນປູກໝາກໝັງກ່ອນ 10 ຄົນ

ໜ້າວຽກ:

ເຮັດວຽກສວນ​ ເຊັ່ນ​ ປູກໝາກ,​ຕັດຫຍ້າ,​ເກັບ​ໝາກ,​ໃສ່ຝຸ່ນ,​ແລະວຽກອື່ນທີ່ຫົວໜ້າສັ່ງ

ເງື່ອນໄຂ:

ເປັນຜູ້ຊາຍ ຫລື ເປັນຜົວເມຍກັນກໍ່ໄດ້ ,​ເຮັດວຽກສວນເປັນ, ເປັນຄົນດຸໝັ່ນ,​ກະຕືລືລົ້ນ,​ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ເງິນເດືອນ​: 1,800,000/ເດືອນ,​ ຖ້າເຮັດໄດ້ດີຈະມີເງິນອຸໜູນ

ພັກຢູ່​ສວນ,​ເຮັດກິນ​ເອງ,

ຖ້າເວົ້າພາສາຈີນເປັນຈະພິຈາລະນາຕ່າງຫາກ

ສວນຕັ້ງຢູ່: ແຖວຫຼັກ 52 ເໜືອ,​ ບ້ານໜອງຂອນ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ

ສົນໃຈໂທ/whatsapp: 020 9 9 6 3 6 0 5 8

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page