ຂ່າວລາຍວັນ

ມາດ້ວຍໃຈຈະໜາວພຽງໃດອ້າຍບໍ່ຫວັ່ນຂ້າງກາຍມີຜ້າຫົ່ມ

ມາດ້ວຍໃຈຈະໜາວພຽງໃດອ້າຍບໍ່ຫວັ່ນຂ້າງກາຍມີຜ້າຫົ່ມ ,ຄວາມໜາວເຢັນ ບໍ່ເປັນອຸປະສັກໃນການເປັນຜູ້ຊົມຜູ້ເຊຍ ກິລາ ຕຸ້ມຜ້າຫົ່ມໄປເຊຍກິລາ ຊຽງຂວາງເກມ

ໂຕໂຕຄືສຸດຍອດຊຽງຂວາງເກມສູ້ໆແດນໜາວສາວງາມແກ້ມແດງອ່ອງຕ່ອງ

ທູກຄົນທີມາທຽ່ວຊຽງຂວາງຢ່າລີ້ມເສີ້ອກັນໜາວມານໍາເດີອາກາດໜາວສູດເລີຍ

ຊຽງຂວາງດິນແດນວິລະຊົນລົມຫນາວຈ່ອຍໆປາຍແປກນັ້ນລະຊຽງຂວາງ

ບໍ່ໄຫ້ເວົ້າເດີຄວາມໜາວສຸດໆຍົກໄຫ້ເລີຍຊຽງຂວາງຊຳເໜືອຜົ້ງສະລິ

ອາກາດເລີ່ມໜາວ ທີ່ຊຽງຂວາງ ຕຸ້ມຜ້າຫົ່ມໄປເຊຍກິລາໂລດແຫຼະ ຄັກດີ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page