ຂ່າວລາຍວັນ

ວ່າຈັງໃດ ບໍ່ແກ້ບໍ່ລອດແທ້ໆເດີ

ເຈົ້ານາຍຂອ້ຍຄືກັນແຕ່ກອ່ນລາວຂາຍໄຂ່ໄກ່ໝວ່ຍ1.000ກີບ

ດງວນີ້ລາວຂາຍໝວ່ຍ2.000ກີບ ລາຍໄດ້ລາວກະຍັງໄດ້ຄືເກົ່າຕ່າງແຕ່ມູນຄ່າເງີນມັນເພື່ມຂື້ນຊື່ໆ

ບາດເງີນເດືອນຈຸຂອ້ຍລະພັດຍັງຄືເກົ່າ ມັນລະບໍ່ສົມດຸດກັນລາຍຮັບຄືເກົ່າ ລາຍຈ່າຍພັດເພື່ມຂື້ນ😁😁

..

..

ຄລິບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page