ຂ່າວລາຍວັນ

ອີກແລ້ວ ເຮັດວຽກຊ່ວຍເຫືຼອສັງຄົມ ບໍ່ມີວີແວວວ່າຊິໄດ້ລັດຖະກອນ ຕ້ອງອໍາລາອາຊີບແພດພະຍາບານ

4/6/2014_9/12/2022 ປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ 8 ປີ 6 ເດືອນ ແລ້ວບທີເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຊ່ວຍເຫືຼອສັງຄົມ ພັກ ລັດແຕ່ກະຍັງບໍ່ມີວີແວວວ່າຊິໄດ້ເຂົ້າເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນໄດ້ກິນເງີນເດືອນນຳເພີ່ນ

,


ມື້ນີ້ກະເລີຍເອົາເຄື່ອງອອກມາເບີ່ງເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍສຳລັບເຄື່ອງອາຊີບແພດພະຍາບານຖ້າຄອບຄົວຂອງເຮົາມີເສັ້ນສາຍມີເງີນຄຳມີຜູ້ຄ້ຳຊູຍູ້ຫນູນມີຜູ້ເບີ່ງເຫັນເຮົາໃນສາຍຕາບາງທີກະອາດຊິໄດ້ກິນເງີນເດືອນນຳເພີ່ນແລ້ວ

,


ແຕ່ກະບໍ່ໄດ້ໂທດຄອບຄົວພໍ່ແມ່ອ້າຍເອື້ອຍເພາະເພີ່ນກະໄດ້ຊ່ວຍເຮົາເຕັມທີແລ້ວຢາງນ້ອຍເຮົາກະໄດ້ມີຄວາມຮູ້ມີປະສົບການຈາກການເຮັດວຽກເບີ່ງແຍງຊ່ວຍເຫຼຶອຄົນອື່ນ

,


ຜ່ານມາເຖິງວ່າຊິລຳບາກຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ມີເວລາເບີ່ງແຍງຄອບຄົວ ແລະລູ ກອົດລັບອົດນອນບາງທີບໍ່ມີຮອດເວລາຊິກິນເຂົ້າກິນນ້ຳແຕ່ກະພູມໃຈໃນຫນ້າທີທີ່ຮຽນມາຢ່າງນ້ອຍເຮົາກະມີຄວາມຮູ້ຕິດໂຕເພື່ອເບີ່ງແຍງພໍ່ແມ່ອ້າຍເອື້ອຍໃນເວລາເຈັບໄຂ້ເຖິງວ່າຄວາມຮູ້ຊິບໍ່ສູງ

.,


ແຕ່ກະພໍແກ້ໄຂໃນຍາມສຸກເສີນ(ເສຍດາຍວັນເວລາທີຜ່ານມາ)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page