ຂ່າວລາຍວັນ

ສາວຄູອາສາ!…ສອນມາ 8 ປີແຖມຊື່ໄປເສັງກາບໍ່ມີ, ອາຍຸກະຮອດ 32 ແລ້ວ

ອາຍຸກະຮອດ32ແລ້ວເລີຍມາຫາບກ້ວຍຂາຍ ……ສອນມາ8ປີແຖມຊື່ໄປເສັງກາບໍ່ມີ ອາຍຸກະຮອດ32ແລ້ວເລີຍມາຫາບກ້ວຍຂາຍ

,

ຂໍໃຫ້ນັກຮຽນ ມ ສ ນາເລົ່າກົດໄລເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈແນ່ເດີພໍມີແຮງດຳນາ😭😭😭

,

ສົງສານພະນັກງານຄູອາສາທົ່ວປະເທດເດທີ່ສະໝັກສອນມາຫຼາຍປີບໍ່ມີວີແວວ.ບາງຄັ້ງສອນໄປນ້ຳຕາໄຫຼອອກມາກໍ່ມີ

,

,,ສູ້ໆເດີ ຄູອາສາທຸກຄົນ ເມຍຂ້ານອ້ຍນີ້ກາຄືກັນ6ປີຊິມານີ້ລະ ເຂົ້າເອີ້ນວາ່ “ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຍພາລາວ-ວັນນະຄະດີ ສອນຫລາຍປີບໍ່ມີເງິນ”ແຕ່ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ

ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈພັກແລະລັດຖະບານ ນະປັດຈຸບັນນີ້ກຳລັງປະສົບບັນຫາຍຸງຍາກຫລາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ບັນຫາເລື່ອງຄ້ານຳ້ມັນແພງ,ບັນຫາເລື່ອງເງິນເຟີແລະ

ອື່ນໆແຕ່ຂາ້ພະເຈົ້າໃຫ້ເມຍສອນອີກຊາວປີເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາລູກໆຫລານໆມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເພື່ອສາ້ງອະນະຄົດຂອງເຂົານັ້ນຂ້າພະຄິດວ່າຈັກຖືກຫລືຜິດ.

,

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page