ຂ່າວລາຍວັນ

RIP ນໍາເດີສ່ຽວ ເປັນເພື່ອນຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກນໍາກັນຕອນຮຽນຢູ່ຫວຽດນາມ

RIP ນໍາເດີສ່ຽວ ເປັນເພື່ອນຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກນໍາກັນຕອນຮຽນຢູ່ຫວຽດນາມ

ອາຍຸຄືສັນແທ້ໄປເປັນເທວະດາຢູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າພຸ້ນເດີກອງໄປຢູ່ບ່ອນບໍ່ໄດ້ຊື້ເຂົ້າຊື້ປາ

ຫລັບໃຫ້ສະບາຍເດີສ່ຽວ

..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page