ຂ່າວລາຍວັນ

ຂ້າພະເຈົ້າຈະອອກມາອະທິບາຍກ່ຽວກັບການໂພສດ່າທະຫານ

ສະບາຍດີທຸກຄົນຂ້າພະເຈົ້າມີຊື່ວ່າທ້າວນຸກມີໄຊ ສາຍກະສຽນຊັ້ນຮ້ອຍຕີ

ເຮັດວຽກຢູ ປກສ ເມືອງດາກຈຶງແຂວງເຊກອງ ຂ້າພະເຈົ້າຈະອອກມາອະທິບາຍກ່ຽວກັບການໂພສດ່າທະຫານອີຫຍັງອັນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍແລະເຟສທີ່ດ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນເຟສຂ້າພະເຈົ້າແຕ່ເຂົາເອົາຊືນາມສະກຸນແລະຮູບ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າມາຕັ້ງແລ້ວແຊັດດ່າຜູ້ນີ້ຜູ້ນັ້ນແລ້ວດ່າໂດຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງອອກມາແຈ້ງໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ແລະຮັບຊາບວ່າ:

ບໍ່ແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເຮັດແບບນັ້ນແລະ ປ່ອຍດ່າແບບນັ້ນ. ມີຄົນເອົາຮູບຂອງຂ້າພະເຈົ້າມາແອບອ້າງແລະເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເສຍຫາຍ.

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນເຂ້າໃຈຂ້າພະເຈົ້າແນ່ເດີ ແລະ ຊ່ວຍແຊຣບອກໃຫ້ເຂົາຮູ້ຫມົດທຸກຄົນເດີຂໍຂອບໃຈ

ທີມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page