ຂ່າວລາຍວັນ

ພະນັກງານປ້ຳຂີ້ໂກງ…ເຕືອນສະຕິຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນ

ຈຸດປະສົງທີ່ເຜີຍແຜ່ແມ່ນ ເພື່ອເຕືອນສະຕິຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນ

ແລະ​ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ປັບປຸງພະນັກງານ ໃຫ້ປະຕິບັດຫນ້າທີ່

ສອດຄອງກັບກົດຫມາຍບ້ານເມືອງ ແລະໃຫ້ພະງານທີ່ໃສ່ນ້ຳມັນມີສັດຈະທັດຕໍ່ຫນ້າທີ່,​ບໍ່ເອົາປຽບຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນ.​

ຕໍ່ກັບສະພາບເສດຖະກິດປະຈຸບັນນີ້ ກໍ່ບໍ່ຄວນເອົາປຽບຊໍ້ໂກງກັນ​ ເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນເດີ…​

ເຫດການເກີດກັບຂ້າພະເຈົ້າເອງ ປ້ຳນີ້ແມ່ນຢູ່​ ເມືອງສີໂຄດ​ຕະບອງ​ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

.​(ຂໍໂທດຜູ້ທີ່ມີຜົນກະທົບເດີ)​ຫວັງວ່າຕໍ່ໄປປະຊາຊົນຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນປ້ຳນີ້

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page