ຂ່າວລາຍວັນ

ຄົນລາວຄົນມີນໍ້າໃຈ ສົ່ງຄືນເພິ່ນແດ່ເດີ

ຂໍປະຊາສຳພັນ ແດ່ ມືວານຕອນແລງ ສາວ ຝຮັງຄົນນີ້ ລາວໄດ້ ລືມກະເປົາລາຍ ເສືອດາວແບບຮູບ ຍູ່ທີ່ຜາແດງ.

ເມືອງງອຍ ຖ້າທ່ານໃດ່ ພົບເຫັນ ກາລຸນາຄືນ ລາວ ແດ່. ເພາະຍູ່ໃນກະເປົາມີ ບັດເຄດີດ,ມີ ວີຊາ,ມີ ບັດ ເຮັດວຽກຂອງລາວ ແລະມີເງີນ 136$ ເງີນກີບຈຳນວນຫນື່ງ

ແຕ່ລາວບໍເອົາເງີນຂໍແຕ່ໄດ້ ບັດ ແລະ ຖົງຂອງລາວ ຄືນກະພໍແລ້ວ ຄອບໃຈ ຖ້າພົບເຫັນ ຕີດ ຕໍ່ 02022022555 ຈະຂໍສົມມານາຄຸນ.

yesterday everning this girl lost the back on the way or on top of moutain at phadaeng viewpoint please some one

got it we will give you some money and we will big thanks. in side she have visa card ,mastercard, and working border paper .

some money inside but she don’t need it she need just card only. contact 02022022555.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page