ຂ່າວລາຍວັນ

yawm txiv ntaus ntxhais rov qab .. nqa ria tuaj ua heev tas tas

yawm txiv ntaus ntxhais rov qab .. nqa ria tuaj ua heev tas tas saib qhov video yawm txiv tuaj coj ntxhais rov qab nyob hauv qab no

.qhov teeb meem no tshwm sim nyob rau lub zos paj xang, nroog qhop xeev xainyaboulee teb cgaws nplog ( laos ) (ບ້ານ ປ່າຊາງ ເມືອງ ຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມົ້ງວື )

Tag.li.lau.yawm.txiv.tuaj.muab.coj.rov.qab.lawm.ce.tag.lawm.o

Cia nrau nw yuav ua niam yau los ma cov yawmtxiv zoo li no na yog kuv ces nw muab ntaus mob laug tag kv g yuav lawm cia rau nws yuav lawm xwb os

Yawg txiv luag yog laib laus nas luag hais cas li ntawv nej pom lawm kaj mob luag siab vim nej mus nyiag luag ntxhais hjhjhj

Yuav ua neej ua tsav xwb yog heev cusg no kuv ntshai yuav thiab laiv cov yawg vim neej g tab cuab muaj yawm txiv civ tsaim yog kawg2 555..!!

saib qov video

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page