ຂ່າວລາຍວັນ

Caw sawv daws los mloog txoj nkauj hu txhawm zog rau paj yeeb ntsha

pab mu mloog thiab vote rau Paj Yeeb ntsha hmoob hlub hmoob ce yog lub sij hawm no, hmoob tsi hlub hmoob tsi muaj leej twg hlub. kuv vote tag lawm

..

txoj nkauj no hu tau zoo kawm li nawb.. paj yeeb ntsha yog peb hmoob tus ntxhais roj ntsha hmooob tiag tiag yog li thov caw sawv daws yuav tau sib koomtes sib pab kom peb hmoob tus ntxhais

.

.

paj yeeb ntsha no nws coj peb hmoob lub npe txuj ci tsoos hmoob nthuav tawm qhia rau neeg ntiaj teb paub tias peb hmoob yog leej twg .. muaj peev xwm npaum li cas..

los mloog txojnkauj txawb zog paj yeeb ntsha

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page