ຂ່າວລາຍວັນ

Peb mhoob keeb kwm Ntuj Tsim teb Raug ntuj tso niam nkauj ntsuab txiv nraug nab los pheej teb chaws

Peb mhoob keeb kwm Ntuj Tsim teb Raug ntuj tso niam nkauj ntsuab txiv nraug nab los pheej teb chaws.

Txiv nraug nab los pheej Rau sab toj siab

Niam nkauj tsuab pheej Rau sab thiaj nrag Chaw qis.

Tab sis txiv nraug nab tsis tsheej haj txiv nraug nab tsis ua txiv nraug nab Li.

Niam nkauj ntsuab Rau Rau siab ua nws Li tag nws thiaj mus siab txiv nraug nab UA tsis tiav txiv nraug nab Li.

Niam nkauj ntsuab thiaj hais Tias txiv nraug nab tsis Rau siab ua tag caij tag nyoog nkawv yuav rov lawm qaum ntuj

Cev txiv nraug nab thiaj nkaug lwj nkaug Liam UA pob caus qas nrees xwb yav txiv nraug nab pheej thiaj ua toj roob hauv pes.

Yav niam nkauj ntsuab pheej thiaj ua tiaj nrag.

Cov hub ntawm tiaj txhawb Zeb yog niam nkauj ntsuab nkawv cov qub txeeg qub teg.

Niam nkauj ntsuab los ploj Rau ntawm tiaj rawv Zeb tau ntau tiam neej lawm.

Kuv ntseeg tau hais Tias Tus ntawm no yog peb mhoob Tus niam nkauj tsuab tiaj rhawv Zeb. Sawv rov los

Zaj dab neeg no yog kuv nhov kuv cov pog kuv cov yawg ncaim lub ntiaj teb no mus lawm hais Rau kuv mloog thaum kuv tseem yau yau.

Tag nrho cov dab neeg kuv nyiam mloog tshaj yog niam nkauj ntsuab thiab txiv nraug nab.

Thiab zaj Hu hais Tias sis nab thiab xeev Laus ntxhais nkauj ntxawm Tus lub siab dawb siab zoo.

Zaj dab neeg niam nkauj ntsuab no tshuav ntev.

thiab tau 30 xyoo dhau los lawm kuv NCO qab tsis tshua zoo lawm

Kuv mam nrog mus tshawb fawb los qhia Rau peb dua.

Muab sau nws yuav ntev. Ces kuv sau me me Li no Rau peb nyeem xwb

Mhoob suav daws thov hlub nws thiab

Tos peb mhoob tsis muaj niam nkauj ntsuab nrog ntiaj teb los peb Tus niam nkauj ntsuab muaj Kev tu siab loj heev nws thiaj txiav txim Siam rov mus Rau qaum ntuj lawm.

Lo lus kawg nws hais Rau ntiaj teb yog lo lus hais Tias

((((( Nhub twg mhoob txawj sib hlub nws mam rov los dua))))))

Thov peb hlub nws thiab sib hlub thiab os Kom ntiaj teb nrog paub Tias peb muaj niam nkauj ntsuab thiab mog

Koj yog peb mhoob Tus niam nkauj ntshuab

Rov los yug dua lawm tiag os paj yeeb ntsha

Thov pab share kuv zaj dab neeg mus Rau kuv ib tsoom mhoob nrog nyeem thiab

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page