ຂ່າວລາຍວັນ

tswv zos coj neeg tuaj mus kawm vote rau paj yeeb ntsha… hmoob txhawb hmoob ces zaum no nawb…

txwj laus neeg tuaj mus kawm sib pab vote rau paj yeeb ntsha

.

Koj pab ib lub kuv pab ib lub ces yuav tau ntaus zuj zuj tuaj lawm nawb

.. thov kom sawv daws sib pab li no kom txog thaum lawv kaw tsis pub vote lawm koj paj yeeb ntsha ho tau es los nthuav qhia ntiaj teb tias hmoob yog leej twg

.

yog thaum luag lwm hais neeg paub peb hmoob coob zuj zus lawm yuav ua rau peb hmoob mus txog twg los luag yuav paub tioas koj yog lleej twg.. yog thaum lawv paub koj lawm yuav yog ib qho zoo heev

.

saib qhov video

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page