ຂ່າວລາຍວັນ

tus kwv tij hmoob mes kas no hais lus cem hmoob mes kas ruam tsis muaj ruam

Cas kuv es tig sab twg Los pom ua rog tas li lawm xwb txawm siv pom tus kwv tij hmoob mes kas no ces hmoob me kas ruam noj quav loj no na..

cawm nej los mloogf thaum no cov lus ce m hmoob me kas nyob rau hauv qab no

.

muaj coob tus comment cem thaum no tias raws li hauv qab no : Koj tsim nyog tuag mus lawm nyob los nyhav av xwb. Koj tsis pab los koj txhob tawm tuaj qw2 vwm2 kom luag paub tias koj lub hlwb qhwv quav heev npaum cas no..

.

.tsam no paub zoo lawm tias koj yog Hmoob thawj tug yeeb ncuab ntag, yav tag los tos Hmoob tsis muaj tebchaws los twb vim yog tseem muaj cov neeg phem liam hiam ntxeev siab zoo li koj tus dev liam txwv lwj kas ntawm ko ntag ne. Dev tsem ntxhw dev tsem nyooj hoom ces yog yawg thaub hlwb qhwv quav no ntag tiag.

.

.

.

mloog thaum no cov lus cem hmoob mes ruam

hmong mekas tsis ruam os, hmoob mekas pauv lawv txoj kev xav los lawm deb, ua tau siab loj hlub tau lwm tus tsis xam khib, hmoob mekas tsis nyob xyoo 75 mus ib txhis os. cov los tawm tsam yog cov tseem xav thiab tseem coj li thaum xyoo 75. Stop living in the past.

.

Laus taub hau twb do tas los hos cas tseem los hais tus tsis qab tsis tsuag li ko thiab awb dhau lawm os.​Txhawb thiab tsis txhawb los peb yeej tsis muaj teb chaws na tsam no ces yus hlub yus tus neeg hmoob lawm xwb​na yus tsis

hlub leej twg thiaj hlub leej twg thiaj txhawb koj mus nrog me kas nyob txhob cia siab me kas yuav hlub koj thiab os thaum koj tas nqi ces mes kas tua koj thiab xwb​ tsis yog nplog thiaj txawj tua.​Muaj zoo hwv tsam yus pab tau yus cov hmoob ces pab txhob los hais tej lus ruam2​ li ko pab koj txaj muag dhau lawm os.​Vim tsis tsim nyog niam thiab txiv yug koj los ua hmoob.​

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page