ຂ່າວລາຍວັນ

Xov xwm kub!.. Mis Nij Tau tso sawv daws tseg lawm vim yog…li no…

Ua neeg nyob tsi pom txoj hmoo .. Xyov yuav ntsib qhov phem los. Yuav ntsib qhov zoo. Txoj Kev tus siab ( saib qhov video nyob rau hauv qab no )

.

nyob rau hnub tim 12/1/2023 thaum tsaus ntuj j=kuj tsis paub tias xyov yog muaj teeb meem li cas rau mij nij .. mis nij kuj tau mus haus dej haus cawv yog li thiaj li ntsib teeb meem ( menij vaj thiab nws tus hluas nraug nkawv caij tsheb cav mus nrau ntug kev ) ..ua rau mis nij tau tag sim neej lawm

.

Tshwm sim Nyob xeev khuam phonesavane thaj tsam ntawm tsev kho mob mongko. menij vaj thiab nws tus hluas nraug nkawv caij tsheb cav mus nrau ntug kev nws tau tag sim neej lawm os

mis nij yog ib tus ntxhais hu nkauj zoothiab suab qab zib kawg li…

..thaum kawg no peb sawv daws kuj nrog tsev neeg tu siab .. tias sawv daws tsis muaj ib tus ntxhais li mis nij los hu nkauj rau sawv daws mloog ntxiv lawm..

qhov ua chaw tshua ces tsuas tshuav nws tej duab tej nkauj nrog sawv daws nyob lawm xwb

.

.

.

.

.

saib qhovvideo mas tu siab heev

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page