ຂ່າວລາຍວັນ

ຂ່າວດີ!.. ລາວໄດ້ເຂົ້າຮອບ 16 ຄົນ ເປັນທາງການແລ້ວເດີ້

TOP 16 l The 71st Miss Universe l Final Assessment l By Miss Universe Predictions

MISS UNIVERSE 2022 : USA

1ST RUN-UP : CURAÇAO

2ND RUN-UP : PUERTO RICO

TOP 5 FINALISTS

– THAILAND

– VENEZUELA

TOP 16 SEMI-FINALISTS

6. Colombia

7. Dominican Republic

8. Jamaica

9. Mexico

10. Philippines

11. Vietnam

12. Peru

13. Germany

14. Italy

15. Mauritius

16. Laos (Fan Vote)

Average Predicted by OUR Associates: Sharon (Philippines), Gabriel (Puerto Rico), Rose (Botswana), Mayera (India), Thein (Vietnam), Chalothorn (Thailand) & Alvin (USA)

#MissUniverse#MissUniversePredictions

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page