ຂ່າວລາຍວັນ

Tso Mes Nij thiab Looj nkawd cov lus ua ntej yuav tuag

Tso Mes Nij thiab Looj nkawd cov lus rau cov xav mloog.

..

Leej twg tsis xav mloog ces txhob mloog nawb. Tus txawj mloog ces yuav khaws mus txiav txim siab yog koj tab tom zoo li no.

Txiav siab hlo tau ces hnub no tseem nyob os Mes Nij aw. 😢

video

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page