ຂ່າວລາຍວັນ

tus muam no.. ua kws kho mob los tau 5-6 xyoo tsis tau nyiaj noj txiav txim siab tawm..

muaj ib tug muam nws kuj kawm tag kws kho mob, nws los ua hauj lwm kho mob los tau 5-6 xyoo los yeej tsis tau nyiaj hli noj li (qhov video nyob hauv qab )

..

txog thaum kawg nws thiaj li txiav txim siab tawm tsis ua hauj lwm mus ntxiv lawm

tom qab nws tawm lawm , kuj ua rau nws chim heev li nws kuj tau muab nws cev tsoos tsho kwm kho mob coj mus hlawv pov tseg

vim nws xav hais tias tseg nyob los tej zaum kuj tsis muaj nqi rau nws dab tsi ntxiv lawm, thiab nws kuj tseem hais tias kawm tas nyiaj ntau txog 100.000.000 xwb los txog qhov kawg tsis tau ib kij li

Nej cov tseem tsi tau laib nyiaj noj ma thiaj tseem xav ua hauj lwm pub lawv xwb ho co twb tau nyiaj noj lawm ce twb yuav tawm na .

lag luam muaj ntau kav tsij mu khwv lwm txoj hauv kev tseem muaj ntau g txhob to qhov ko xwb

.

.

ຊົມຄລີບ 1

tus tso: hmoob toj siab

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page