ຂ່າວລາຍວັນ

kwm lis zoo siab tos txais me tub los nrog niam ua txiv nyob

zoo siab tos txais me tub los nrog wb ua niam ua txiv nyob

.

phab ej kwm lis thiab nws tus tab zag tau xeeb tub lawm.. yuav los so sai sai lawm nawb

.

.

.

thov kom niam tij neb tsuas yug tau me tub los loj hlob tsis txhob muaj mob muaj nkeeg os mog

.

.saibqhov video kwm lis los ua vaj tswv tsaug

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page