ຂ່າວລາຍວັນ

Pab Ses Kom Txog Tsev Neeg.. Pab Hlub Kawg li

nyob rau hnub tim 1/3/2023 tau muaj ib 1 niam tsis paub tias mus dab tsi los.. tau los ua tsheb sib nraus tau tag sim neej lawm

.

tab sis vim tsis paub tias nkawv nyob rau qhov twg.. yog li thiaj li tsbab xo nrhiav nws tsev neeg,, los sis nrhiav cov txheeb ze kom tau pom

.

yog li Leej twg paub ces pab ses mus rau tsev neeg os hnub no tuaj sib nraus tuag ze ntawm peb os sib nraus nyob ze zos ນາຄັນທຸງ ເມືອງໄຊທານີ ແຂວງນະຄອນຫຼວງ os

..

tab sis nej saib nws daim paib tsheb yog ( hwm xyooj) nyob zos ສົງເປືອຍໃຕ້ no na puas yog

saiv qhov video

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page