ຂ່າວລາຍວັນ

kwm lis los teb los txhab txhais qhov pe poj niam thiab pe vaj tswv

thaum kwm lis los pe vaj tswv thiab pe poj niam nyob rau qhov video ua sawv daws twb pom los ntawv ua rau muab coob tus kuj hais tsis thiab tsis nkag siab hais li ub li no .. yog li hnub no kwm li thiaj li los…(Qhov video nyob hauv qab)

.

kwm lis los teb los txhab txhais kuv qhov pe poj niam thiab pe vaj tswv,peb pab pawg yog cov neeg zoo,

.

thov pab share kom txhua rau koj tus fb thiab share mus kom txog pab pawg neeg tsis muaj kev kawm tsis paub tab

.

kom txog nws tau mloog tau saib,thiaj tsis ua hma nqov ntuj puag tim tej hav fab,puas muaj leej twg xav yog hma

.

Ua tsaug ntau rau koj yog neeg zoo muaj dej siab tseem pab share,thank you

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page