ຂ່າວລາຍວັນ

Koos loos mus saib kwm lis nuj nplaib nkawv

Koos loos wb mus saib txiv ntxawm kwm lis nuj nplaib nkawv ( saib qhov video nyob hauv qab )

,

nyob rau hnub tim 2/3/2023 no koos loos thiab yus lias nkawv kuj tau mus saib kwm lis thiab niam tij kwm lis nkawv…

.

koos loos nkawv kuj yuav qaib thiab mes ntsis khoom coj mus ua kev zoo siab thiab coj qaib mus rau niam tij kwm lis tau noj nyob nruab hlis..

.

.

.

lub sij hawm thaum mus txog lawm kwm lis thiuab koos loos nkawv kuj tau haus me ntsis cawv tshuaj lam sab ua kev lom zem..

.

.

saib qhov video

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page