ຂ່າວລາຍວັນ

Tsheej muas nkawv lub neej daim 3 tawm lawm hahaha

Tsheej muas yuav niam yau lawm

.

..tsheej muas tus niam loj kuj tau los nthuav tawm paub hais tias tseej muas twb mus coj tau tsheej muas tus niam yau los nrog nkawv nyob lawm

.

.

tab sis tsis pub muab tso tawm facebook tiktok thiab youtube li.. thiab tsheej muas poj niam kuj tseem hais txiv tias

.

nws yeej tsis khib tsheej muas nkawv li lawm.. yuav cia nkawv nyob sib hlub li siab ntshaw..

.

.

peb los mloog tsheej muas tu niam loj cov lus

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page