ຂ່າວລາຍວັນ

Tus tswv khws no mas phem tiag tiag…hnab niag qhaub noom xwb es ua cuag no

tus me nyuam no mus muab tus tswv khw no li qhaub noom es nws nte tau nws cia li muab tus me nyuam no khi zoo li no

.

saib mas txaus hlub heev li.. tsis tsim nyob yuav ua npaum no ib nyuag nhab qhaub noom xwb es nim muab khi li no mas dhau cai heev li lawm

.

.

.Lawv aw kuv ma pab hlub tus me nyuam no tiag tiag li os nws mus muab nplog pob qhaub noom me me nws tuav tuav nov xwb es nplog muab nws ntshwj pob ntseg o tag thiab tseem muab nws khi haib npaum no

.

.

saib qhov video 1

..saib qhov video 2

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page