ຂ່າວລາຍວັນ

ລົບກວນແຊ ຊ່ວຍ ອາຈານແດ່ເດີ ຂໍໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງນ້ອງຕິດຕໍ່ອາຈານ

ລົບກວນແຊເຜດບຸກອາຈານແດ່ເດີຍາດໂຍມ ອາຈານຢາກຕິດຕໍ່ຫາພໍ່ກັບແມ່ຫຼານນອ້ຍຄົນນີ້

,

ອາຈານຢາກຊວ່ຍເຫຼືອທຶນການສຶກສາຈຳນວນເງີນ2.000.000ກີບໃຫ້ຫຼານນອ້ຍຄົນນີ້ໄວ້ເປັນທຶນການຮຽນຍາດໂຍມ ອາຈານຢາກຕິດຕໍ່ຫາພໍ່ກັບແມ່ຫຼານນອ້ຍຄົນນີ້ .

..

….

….

ອາຈານຢາກຊວ່ຍເຫຼືອທຶນການສຶກສາຈຳນວນເງີນ2.000.000ກີບ.

ໃຫ້ຫຼານນອ້ຍຄົນນີ້ໄວ້ເປັນທຶນການຮຽນ.

,

,

,,

,

ຄລິບ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page