ຂ່າວລາຍວັນ

ຜູ້ອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລສອນພິທັກລາວ ຂໍໃຫ້ການຊວ່ຍເຫລືອທືນການສືກສາວິທະຍາໄລ 3 ປີ

ຂ້າພະເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລສອນພິທັກລາວ ຂໍໃຫ້ການຊວ່ຍເຫລືອທືນການສືກສາ ເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ ເມືອຈົບ ມໍປາຍໃຫ້ລາວໄດ້ເລືອກຮຽນໄດ້ຟີລຕະຫລອດ 3 ປີ ໃນ 3 ສາຂາ ຄຶ

ສາຍ ພັດທະນາໂປຣແກລມເມີ ສາຍ ການເງີນການກວດສອບບັນຊີ ແລະ ສາຍພາສາອັງກິດທຸລະກິດ

ຝາກເພືອນເປັນພິຍານແຊລໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຂອງລາວໂທຕີດຫາ 98808899 ປະນົມສອນ ຫລວງສຸວັນນະວົງ ຂອບໃຈ

..

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page