ຂ່າວລາຍວັນ

ອາຈານ ຂໍຂອບໃຈພີ່ນອ້ງຊາວເຟສບຸກ ທີ່ຮ່ວມໃຈ ຊ່ວຍແຊ

ອາຈານຂໍຂອບໃຈພີ່ນອ້ງຊາວເຜດບຸກທີ່ຊວ່ຍແຊຈົນທັນເຫດການແລະຊວ່ຍເຫຼືອຫຼານນອ້ຍຄົນນີ້ຈົນທັນເຫດການ ຄວມຮຸນແຮງບໍ່ຄວນເກີດກັບເດັກນອ້ຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຮຽງສາ ແມ່ອອກເພິ່ນຮວ່ມອີກ100.000ກີບນຳອາຈານ

,

,

,

,,

,

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page