ຂ່າວລາຍວັນ

tub ceev xwm tuaj ntes tus tswv khw ua khi tus me nyuam mus lawm

tus ceev xwm tuaj ntes tus tswv khw ua khi tus me nyuam mus lawm

.

tsim nyhog tas tas .. zaum no tus tshws khw no ces kawg sab xwb los,,

.

txoj kev muaj plhu os…

.

.

.

..

saib qhov video

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page