ຂ່າວລາຍວັນ

tus tub nplog zoo nraug no mus pab tus me tub 10 lan kip thiab ntaub ntawv sau

tus tub raug khi zaum no ua rau tiaj nrag qaum pe sawv daws hlub nws heev li .. vim yog nws yog thawj tug ua raug khi li no

.

yog li sawv daws thiaj li hmo thiab tshua heev thiaj li sib cog ntws mus pab , tus mus pab txog kiag ntawm tus me tub tsev los muaj ho tu es xa nyiaj raws accountbank mus xwb los muaj

.

yog li zaum no tus tub nplog no nws kuj tau sawv kev hauv tuam ceeb viengchan , yuav ntaub , thiab nqa nyiaj tuaj mus pab tus menyuam no nyob rau xeev xaissomboun, laos .

muaj hais los mas haiv neeg nplog yeej siab zoo kawg li.. ho peb cov hmoob qw2 hauv facebook tias muaj nyiaj npaum ub npaum no twb tsis pom txog mus pab ib qho

.

tab sis peb cov hmoob kuj mus pab coob kawg li thiab tab sis feem ntau tsis yog cov khav khav theeb show show nyiaj hauv fcaebook

.

saib qhov video

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page