ຂ່າວລາຍວັນ

ຈຳນວນເງິນທີ່ໂອນຜ່ານບັນຊີ

ຈຳນວນເງິນທີ່ໂອນຜ່ານບັນຊີ Mr Douangsavath yavafong

ແມ່ນໄດ້ມາມອບໃຫ້ຫຼານນ້ອຍ ຊຸລີຢ່າ ແລ້ວ, ຂໍຂອບໃຈນ້ຳໃຈທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວັດຖຸ,

..

ເງິນຄຳໃຫ້ເປັນທືນການສືກສາໃຫ້ຫຼານນ້ອຍ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page