ຂ່າວລາຍວັນ

tus poj nplog khi tag tus txiv muab tus me nyuam ntaus txaus hlub tshaj qhov tus poj nplog khi

rawm lis tus facebook Youa Yang tau tso video nthuav tawm hais tias: tom qab ua tus me nyuam mus nyiag qhaub noom tag es tus poj nplog khi tag.. lawv mus coj tus me nyuam los txog tsev leejtxiv tau muab tus me nyuam ntaus txaus hlub tshaj qhov tus poj nplog khi

.

You can discipline your child, but not like this. There are so many other way to discipline your child. A child is a child.. They have plenty of time to learn. You don’t want to teach them with violence. The child is so small he can’t even defend himself. Adults need to learn to stop using violence on children

..

Saib qhov video mas tus ntxiv tuav ib tug pas loj heev ntau, thiab tsis tag xwb tus txiv tseem xuas taw ncaws tau haus ntxim li yuav mob heev

..

tus txiv no mas phem tiag tiag li nawb.. tsim nyob yuav hlub tus me nyuam tsis txawj qhov raug kh thiab tsim nyob yus yuav tu siab heev.. casyuav tsis txawv xav li os

..

qhov no yeej tsis yog tias tsis pub tus txiv ntaus tab sis txawm ntau los koj yuav tsum ntaus kom xws teb chaws ntau xwb .. txhob xuas pas loj tag npaum thiab txhob ncaws nws lub taub hau li no

tu tu siab tiag2 li, thov kom nom tswv nplog coj yawg leej txi no mus teem txim xwb lo. Thov kom sawv daws pab muab share mus kom txog tsoom fwv nplog saib kev ruaj tseg kom tuaj qhia kev cai rau yawg thaub no

Ua ib leeg txiv nyob yuav tau hlub tej#me nyuam nws tseem me me nws tsis paub thiab nws tsis muaj tus muab nyiaj rau nws nws mus pom lawv tej qhaub noom nws nqhis nqhis nws thiaj li muab xwb e thov ho txhob muab ntaus ntaus thiab os

tus me kwv tij kj yog nws txiv tsim nyog koj yuav tsis txhob muab ntaus os kuv pom xwb kuv twb hlub hlub tsis txawj tag yus yug tau lawm ces kav tsij hlub txhob muab tsim tsim ntau ntau os tus me kwv tij

Tu no tsi yog ntxiv tsev nw yog ntxiv dev nawb vim kuv pom tau tia nw siab dev nawb yog koj Yog ntxiv neeg na kuv xa tias thaum koj pom nplog muab koj Tu me tub khi koj twb yuav muab nplog nplog lub ntsheb cav ntawv ncaw thiab txhoo Kom tawg na muaj dab tsi mam li nrog nplog tham tom qab tsi tau li nav to kuv tias koj ma yeej yog deev tiag

Saiv qhovvideo 1

Saiv qhovvideo 2

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page