ຂ່າວລາຍວັນ

ຂ່າວດີ!.. ອັບເດດອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ລາຄາຄຳ

ມື້ນີ້ເຫັນວ່າເລດເງີນລົງແລ້ວ ..​ມື້ນີ້ 507,6 …..ແຕ່ມື້ນີ້ເລກນອກຂື້ນສູງກວ່າທະນາຄານ

.

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້-ເງິນຝາກ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆຂອງ ທະນາຄານ

#ລາຍລະອຽດ ຂອງເລດເງີນການແລກປ່ຽນມີດັ່ງນີ້:

,

ຫມາຍເຫດ!..ມື້ນີ້ ເລກນອກແມ່ນສູງກວ່າທະນາຄານເດີ້ແລະອັບດັບເປັນລາຍຊົ່ວນາທີຫລືຊົ່ວໂມງ

2. ອັບເດດລາຄາຄໍາປະຈໍາວັນ ຖ້າມີການປ່ຽນແປງພາຍໃນມື້ທາງເຮົາຈະແຈ້ງຜ່ານໜ້າຮ້ານ ແລະ ລະບົບຂອງຮ້ານຄໍາພູວົງ

ລາຄາຄຳມື້ນີ້ 16,907,000..

ຕາມຕະຫລາດຄາດໄວ້ລາຄາຄຳຍັງເພີ່ມຂື້ນອີກ,​ແລະ ຈະພຸ່ງໄປເຕະ 18ລ້ານ 19 ລ້ານ..ລາຍລະອຽດຂອງລາຄາຄຳເພີ່ມເຕີມມີທ່ນສາມາດພົວພັນດັ່ງນີ້

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page