ຂ່າວລາຍວັນ

ຂ່າວຮ້າຍ!.. ມື້ນີ້ເລດເງີນ ພຸ່ງແຮງອີກແລ້ວ ຄຳກໍ່ພຸ່ງຢ່າງແຮງ

ມື້ນີ້ເຫັນວ່າເລດເງີນຂື້ນແຮງ ..​ມື້ນີ້ ເລດບາດ 510, ເລດໂດລາ ຖະລຸ 17,017 …..ແຕ່ມື້ນີ້ເລກນອກຂື້ນສູງກວ່າທະນາຄານ

.

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້-ເງິນຝາກ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆຂອງ ທະນາຄານ

#ລາຍລະອຽດ ຂອງເລດເງີນການແລກປ່ຽນມີດັ່ງນີ້:

,

ຫມາຍເຫດ!..ມື້ນີ້ ເລກນອກແມ່ນສູງກວ່າທະນາຄານເດີ້ແລະອັບດັບເປັນລາຍຊົ່ວນາທີຫລືຊົ່ວໂມງ

2. ອັບເດດລາຄາຄໍາປະຈໍາວັນ ຖ້າມີການປ່ຽນແປງພາຍໃນມື້ທາງເຮົາຈະແຈ້ງຜ່ານໜ້າຮ້ານ ແລະ ລະບົບຂອງຮ້ານຄໍາພູວົງ

ລາຄາຄຳມື້ນີ້ 17,264,000..

ຕາມຕະຫລາດຄາດໄວ້ລາຄາຄຳຍັງເພີ່ມຂື້ນອີກ,​ແລະ ຈະພຸ່ງໄປເຕະ 18ລ້ານ 19 ລ້ານ..ລາຍລະອຽດຂອງລາຄາຄຳເພີ່ມເຕີມມີທ່ນສາມາດພົວພັນດັ່ງນີ້

,

,

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page