ຂ່າວລາຍວັນ

Mloog nawb Seb hmoob mes kas puas yog tus tua nkauj hmoob nplog

Lausnraug Hmoob Meskasteb Raug Ntes Vim Raug Iabliam Tias Tua Nkauj Mosab Nyob Puag Saab Nplogteb, Hmoob Lub Tebchaws Nplog

.

qhov teeb meem nyob rau hauv nroog xeev khuav teb chaws nplog ua yog lub xeev ua hmoob me kas nyiam los yuav thiab tham nkauj mos ab coob tshaj plaws nyob rau hauv nplog teb

.

nyob rau qhov teeb meem zaum no tau muaj ib tus phooj ywg nws tau los hais tias: qhov teeb meem no ma raw li paub no ma nw tsi yog tu hmoob me ka Tua nawb hmo tu hmoob i ka yuav lo txog tsev ce nkawv mu da dej tag ce nkawv me pw ce tu ntxhai tsi kam nrog tu hmoob in ka pw ce nkawv sib zov

.

lo txog lub sij hawm 3 moo yuav Kaj ntug ce tu ntxhai ntawv txawm nrhia tawm ntawm qhov rai khiav mu lawm nawb ce lawv txawl txog twg lo tsi pom li reent lo tau li 2 hnub ce lawv mam li mu nrhiav pom Leej twg Tua nawb

kuv thiaj yog tu paub qhov teeb nawb nej yuav tsum xav hai tia ua ca nw ho mu Tua rau hauv nplog lub vaj thiaj ma

tham qhov tseeb ntawm qhov hmoob nraug hmoob me kas tua nkauj hmoob nplog

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page