ຂ່າວລາຍວັນ

Tsheej muas poj niam tua tsheej muas taub hau ntsha ntws si

2-3 hnub tag los peb twb niam quav pom neb ua tshoob lawm xiav los yog neb muaj nyiaj dhau es tseem xiav ua zaum 3 thiab ne sib sib hlub mas

..​

Cas los rau hnub no txawm siv mag poj niam tua ntshav liab vog xwb

..

.ntshe lqm rov sib yuav xwb tseem tsis yog sib yuav tiag.. Luag tias dej txiag paug siab ces zoo li no tiag

.

.

Saib video

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page