ຂ່າວລາຍວັນ

nkauj hmoob 52 sib ntau lom zem tas tas

cov ntxhais tiam tshiab no heev tas tas … raws li xov xwm hauv teb chaws nplog tau post tawm hais tias

.

nyob rau ib lub tsev kawm hauv 52 teb chaws nplog, tau muaj 2 tug ntxhais kawm ntawm tau tuaj mus sib ntau nyob rau tsev kawm

..

raws li cov nyob ze ua tau paub qhov tseeb thiab tham tham dhau lawv kuj hais tias 2 tug ntxhais no nkawv tau muaj lus tsis sib haus txog ntawm kev sib hlub nrog rau tej tub hluas ( tham tau ib tug hluas nraug )

thiaj li muaj kev sib khav tsis ntshais koj koj los tsis ntshai kuv .. nkawv thiaj li tau sib ntau yam heev kawg

thiab lawv kuj tseem tsis pub leej twg pab li… txhwb xeeb tus thaij los nws kuj xias tau heev kawg li thiab nws tseem tau hais tias yog leej twg tseem pab thiab ces yyuav mag npuaj no

saib qhov video nkawv sib ntaus

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page