ຂ່າວລາຍວັນ

tsheej muas los hais qhov tseeb ntawm qhov lawv hnia tsheej muas poj niam

tsheej muas los hais qhov tseeb ntawm qhov lawv hnia tsheej muas poj niam…

..

tsheej muas kuj tau hais kom sawv daws ho nkag siab thiab tsis txhob hais phem rau tsheej muas nkawv los yog txhob hais phem phem rau tus ua hnia tsheej muas poj niam

thiab tsheej muas hais kom sawv daws txhob hais phem phem txhob hais tias tsheej muas poj niam liam li ub li no…vim tus hnia ntawv los kuj yog poj niam cov nus xwb

.

.

yog li peb mus mloog tsheej muas cov lus hais rau sawv daws txog ntawm qhov lawv hnia tseej muas poj niam

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page