ຂ່າວລາຍວັນ

txoj kev ntsuag leej twg tsis ntsib ces tsis paub

Txoj kev ua ntsuag: Cov ntsuag rog mas tseem tuaj dab ros thiab xav tias yog nws dag xwb nim yuav muaj npaum ntawv os.

.

Tabsis cov tseem ntsuag mas yeej raug tsim li nws hais tiag tiag. Luag cov noj ntau tshaj los luag tseem txhob kom noj ntxiv thiaj loj. Tabsis ntsuag mas txawm tau noj me me xwb los luag tias ntsuag plab hlob hlob noj ntau ntau luag yug tsis taus,

ntsuag mas cob cob pob loj tsis taus. Qhov hnyav hnyav mas luag kom ntsuag ris hos luag cov mas mus nplawm tes sis xwb. Luag yug tau tug puav qaib npua tso tom teb mas luag kom ntsuag mus pw zov tsam tsiaj los tom,

ntsuag tias ntsuag tsis tau luag no mas luag hais tias dab tsov yeej tsis tom ntsuag tseem qias dab tsov kaus.

Tsis mus ces mag ntaus ces ntsuag tseem ntshai neej dua ntshai dab lawm thiab ces kawg tau mus. Thaum tua noj los lawv yeej tsis pub ntsuag noj,

lawv txhob txwm txib kom ntsuag mus ua ub ua no lawm ces nqaij luag muab noj tas, pob txha luag muab pov rau dev noj tas, ntsuag los ces ntsuag tsuas tau haus kua xwb.

mloog nawb

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page